Máy Phát xe TB94

Liên hệ

Máy phát 150A  – 28V

Mã: 8SC3239VC

Dùng cho xe TB94 ..

Xuất sứ : Trung quốc

 

Mô tả sản phẩm

Máy phát 150A  – 28V

Mã: 8SC3239VC

Xuất sứ : Trung quốc